Visie en Missie Palmaris Massageopleidingen

Palmaris Massageopleidingen is een erkend en toonaangevend opleidingscentrum dat zich met gespecialiseerde massage vakopleidingen en gerelateerde scholingen richt op gezondheid en welzijn.

VISIE.

De verzorgingsstaat verandert in een snel tempo en de verantwoordelijkheid komt meer bij het individu te liggen. Deze verandering vraagt om een actieve betrokkenheid van alle partijen. Palmaris Massageopleidingen wil aan mensen de mogelijkheid bieden om met gerichte scholing de best passende antwoorden te vinden op individuele gezondheids- en welzijnsvragen.

Opleidingscentra hebben niet alleen meer een onderwijsgevende rol maar ook een taak op het gebied van kennisdeling. In samenwerking met professionals uit de dagelijkse praktijk dient de ontwikkeling afgestemd te worden op de verschillende toepassingsgebieden, die ingedeeld kunnen worden in:

  • Sport
  • Welzijn
  • Zorg

Palmaris Massageopleidingen is een volwaardige kennispartner die met deze ontwikkelingen mee kan groeien en mensen ondersteunt in hun streven naar meer gezondheid en welzijn. Door het integreren van nieuwe ontwikkelingen in haar onderwijsprogramma’s werkt Palmaris Massageopleidingen aan een verdere ontwikkeling van  haar rol als kennispartner.

MISSIE.

Vanuit onze locatie in Valkenswaard is het onze ambitie is om het aanbod en de mogelijkheden in de toekomst verder uit te breiden en de markt optimaal te bedienen. Daarbij richten wij ons op primair op Noord Brabant en Limburg.  Wij zijn een erkend opleidingscentrum en werken samen met partners aan kennisontwikkeling.

In een veilige en vertrouwde omgeving biedt Palmaris Massageopleidingen aan mensen de mogelijkheid om op een inspirerende en prettige wijze opleidingen, cursussen en worshops te volgen op diverse niveaus. De klant kan kiezen voor enkelvoudige trainingen of samen met Palmaris een leertraject opstellen, waardoor hij/zij in staat is, andere mensen gezonder en beter in balans te brengen en te houden.

Na het behalen van het beoogde resultaat, kunnen cursisten dan met recht zeggen: met trots bereikt!

Palmaris logo
Visie en missie Palmaris massageopleidingen

Tags: , ,