Cursus blessurepreventie

Algemeen.

Sporten is gezond. Maar als we ons lichaam overbelasten riskeren we vervelende of ernstige blessures. Het is dus van belang om blessures te vermijden of zo snel mogelijk te herkennen. Bij de cursus Blessurepreventie staan preventie, voorlichting en begeleiding centraal.

Inhoud. 

De cursus blessurepreventie ligt dicht bij de opleiding sportmassage. Alleen wordt er veel dieper ingegaan op hetgeen eerder geleerd is. Naast anamnese en inspectie wordt het functieonderzoek uitgebreid, zowel van de extremiteiten als van de romp en worden er diverse tapes en bandages toegevoegd.

Ook wordt geleerd om de gegevens te interpreteren zodat een verantwoord behandelplan opgesteld kan worden. Al dan niet in overleg met sportarts en/of fysiotherapeut. Tot slot wordt er een begin gemaakt met het denken in oorzaak en gevolg (kinesiologie), waarbij belasting en belastbaarheid belangrijke sleutelwoorden zijn.

Anatomie in vivo doet zijn intrede. Een zeer nuttig onderdeel ter discriminatie van verschillende structuren. Sportblessures worden besproken aan de hand van casuïstiek waarbij symptomen en mogelijke oorzaken aan de orde komen, waardoor een verantwoorde begeleiding door de sportmasseur gegeven kan worden. Een specifieke en zeer effectieve manier van spierverlengen volgens de methode Janda wordt aangeleerd.

De opleiding is opgedeeld in een theoretisch en een praktisch gedeelte. Enkele onderwerpen uit de opleiding zijn:

 • Anatomie in vivo
 • Algemeen / specifiek  inspectie
 • Functieonderzoek romp
 • Functieonderzoek bovenste extremiteit
 • Functieonderzoek onderste extremiteit
 • Conclusies trekken uit het functieonderzoek en normaliseren
 • Sportblessures
 • Speciale tapes en bandages
 • Inspanningsfysiologie
 • Trainingsleer

Opleidingsduur.

De opleiding bestaat uit 16 bijeenkomsten en één examendag. Je krijgt veel praktijklessen met daarnaast de nodige theoretische achtergronden. De lessen worden gegeven op de maandagavond van 19.00 tot 22.00 uur in onze professionele lesruimte aan de Trolliuslaan 7 in Waalre. Daarnaast moet je rekenen op de een aantal uren zelfstudie (gemiddeld 6-9 uur) voor theorie en oefenen. De ervaring leert dat het beste resultaat bereikt wordt als cursisten dit samen doen in oefengroepjes.

Examen.

Je sluit de modules af met een theoretische toets. Je moet de theorie met een voldoende score hebben afgerond voordat je aan het praktijkexamen mag deelnemen. Dit examen wordt op een centrale locatie, of indien mogelijk op onze eigen locatie, afgenomen. Tijdens het praktijkexamen worden de volgende vaardigheden beoordeeld:

 • Afnemen van een anamnese
 • Uitvoeren van een algehele inspectie + specifieke inspectie
 • Spieren beoordelen op lengte en op kracht
 • Gewrichtstesten
 • Tapen en bandageren
 • Normalisering en advisering

Als je hiervoor slaagt ontvangt je het officiële diploma Blessurepreventie.

Op de dag van het examen moet je 18 jaar of ouder zijn.

Toelatingseisen.

De cursus blessurepreventie maakt deel uit van het nascholingsprogrmma van Palmaris Massageopleidingen voor gediplomeerde sportmasseurs en leidt op voor het offieciële diploma Blessurepreventie.

Om de cursus te volgen dient je in het bezit te zijn van een diploma sportmassage van A.C.E. of N.G.S. Indien je kunt aantonen in het vakgebied werkzaam te zijn en/of een ander vergelijkbaar diploma kunt overleggen, kan in overleg met Palmaris een uitzondering gemaakt worden.

Belangrijker dan het hebben van de benodigde papieren is je instelling. Zelfdiscipline en regelmatig oefenen zijn minstens zo belangrijk om succesvol te zijn.

Kosten.

Op dit moment zijn er geen nieuwe opleidingen gepland.

Inschrijven.

Wilt je je direct inschrijven? Klik hier voor het inschrijfformulier.
Voor meer informatie neem contact op met Palmaris 06-29064646.
Mailen kan ook naar info@palmaris.nl.

Cursus Blessurepreventie

Nieuwe data worden gepland.
Zodra ze bekend zijn worden ze hier gepubliceerd.

Tags: , ,