BHV basiscursus

Algemeen.

Bedrijfshulpverleners vormen een belangrijke kern in uw organisatie als het gaat om het handelend optreden bij ongevallen en onveilige veiligheid situaties. Het is wettelijk verplicht om BHV-ers te hebben aangesteld en bovendien worden er ook eisen gesteld aan de kwaliteit van hun opleiding. Wij staan garant voor deze kwaliteit.

In geval van calamiteiten vormt de bedrijfshulpverlener de schakel tussen uw bedrijf en de hulpdiensten. Deze BHV basiscursus is er dan ook op   gericht om de cursist te trainen op het adequaat hulp bieden op het gebied van  het blussen van een beginnende brand, alarmering, ontruiming, preventie en medische hulp aan slachtoffers. Voor de inhoud van de cursus zijn de   richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en   de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) de leidraad. Er wordt uitsluitend gewerkt met bevoegde en geregistreerde instructeurs.

Inhoud.

In de BHV basiscursus zullen de volgende onderwerpen behandeld worden:

  1. Taakgebied eerste hulp: – De eigen veiligheid en   die van anderen in geval van calamiteiten. – Slachtoffers verplaatsen in noodsituaties. – Hulp bieden bij stoornissen in de ademhaling, circulatie en   het bewustzijn. – Hulpverlening bij shock, uitwendige verwondingen,   brandwonden, botbreuken en oogletsels.
  2. Taakgebied beperking en   bestrijding van een beginnende brand: – Gebruik   veiligheidsvoorzieningen. – Brandpreventieve maatregelen en   voorzieningen. – Toepassen branddriehoek. – Kennis van de ontwikkeling van   een brand.
  3. Taakgebied ontruiming: – Begeleiding van een   ontruiming. – Gebruik veiligheidsmiddelen. – Ontruiming en het doel   ervan. – Toepassingsmogelijkheden van vluchtmiddelen. – De rol van de   BHV-er tijdens ontruiming.
  4. Taakgebied communicatie: – De   juiste melding van een ongeval of brand. – Interne communicatie. –   Informatievoorziening naar hulpdiensten. – Gebruik   communicatiemiddelen.

Duur van de cursus.

De BHV basiscursus duurt twee   dagen. Eén dag besteden we aan brandweer gerelateerde zaken. Tijdens de tweede   cursusdag komen de medische zaken aan de orde. Er wordt gewerkt in groepen van maximaal 15 personen en de nadruk ligt zoveel mogelijk op de praktijk.
Startdatum: In overleg.

Afsluiting.

Aan het eind van elke dag, wordt een landelijk, schriftelijk examen gedaan. Bij een voldoende score ontvangt de cursist het NIBHV-certificaat   ‘bedrijfshulpverlener’.

Vooropleiding.

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Kosten.

U kunt hierover contact met ons opnemen zodat wij u een passend voorstel kunnen doen.

Inschrijven.

Wil je je direct inschrijven? Klik hier voor het inschrijfformulier.
Voor meer informatie neem contact op met Palmaris: 06-29064646 of via het contactformulier.
Mailen kan ook naar info@palmaris.nl.

BHV basiscursus

Startdatum: in overleg

Tags: , ,