Make a Memory gesteund door Palmaris!

Maatschappelijke betrokkenheid is voor Palmaris Massageopleidingen een vanzelfsprekendheid. Zo zijn wij in 2011 in contact gekomen met de stichting Make a Memory.

Make a Memory vervaardigt voor ouders foto’s van ernstig zieke, stervende of overleden kinderen met de bedoeling, om in het verwerkingsproces, troost te bieden. De foto’s worden door professionals gemaakt en kosteloos aan de ouders aangeboden.

Palmaris Massageopleidingen steunt Make a Memory, door sponsoring van de fietstocht, die van 19 tot en met 23 september a.s. in Frankrijk wordt gehouden. Er wordt dan door ouders, familie, bekenden en iedereen die de stichting Make a Memory een warm hart toedraagt, een poging gedaan, om de Mont Ventoux te beklimmen. De opbrengsten komen geheel ten goede aan de stichting Make a Memory.

Palmaris Massageopleidingen wenst alle deelnemers veel succes toe bij de beklimming van deze enorme berg.

Make a Memory wordt gesteund door Palmaris

Tags: , ,